Gói khuyến mại

Phòng Superior ở từ 3 đêm trở lên

Ở 3 đêm miễn phí thêm 1 đêm.

Xem Chi Tiết

Ưu đãi cho phòng Superior ở 2 đêm

Khách hàng được lựa chọn một trong hai ưu đãi khi ở 2 đêm tại khách sạn:

Xem Chi Tiết