Phòng hội nghị

Phòng hội nghị được trang bị đầy đủ thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ các chương trình hội thảo, tổ chức sự kiện.