Dịch vụ văn phòng

Đặt tại tầng ‘M’ của khách sạn, dịch vụ cung cấp đầy đủ các thiết bị như wifi internet, máy in, máy tính, điện thoại, fax, sách báo) thuận tiện cho công việc của quý khách trong suốt quá trình lưu trú tại khách sạn.